Prezidentské voľby 1999 na Slovensku

Kandidáti v 1. kole
Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Podpora strán
Ján Demikát JUDr. právnik Košice - Juh NaAS, JSP, SNP
Michal Kováč 1) Ing., CSc. ekonóm Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát
Juraj Lazarčík Doc., Ing., CSc. vysokoškolský učiteľ Nitra KSS
Vladimír Mečiar JUDr. právnik Bratislava - Staré Mesto HZDS
Ivan Mjartan Ing. politický analytik Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát
Rudolf Schuster Ing., CSc., Dr.h.c. stavebný inžinier Košice - Staré Mesto SOP
Ján Slota Ing. banský inžinier Žilina SNS
Juraj Švec Prof., MUDr., DrSc. lekár Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát
Magda Vášáryová sociologička Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát
Boris Zala PhDr. vysokoškolský učiteľ Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

Poznámky:
1) Kandidát Michal Kováč sa vzdal 12.5.1999

Kandidáti v 2. kole
Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Podpora strán
Vladimír Mečiar JUDr. právnik Bratislava - Staré Mesto HZDS
Rudolf Schuster Ing., CSc., Dr.h.c. stavebný inžinier Košice - Staré Mesto SOP