Prezidentské voľby 2004 na Slovensku

Kandidáti v 1. kole
Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Podpora strán
Stanislav Bernát Ing. 54 primátor mesta Martin Martin nezávislý kandidát
Martin Bútora Doc., PhDr. 59 výskumný pracovník Bratislava SF
Ivan Gašparovič Doc., JUDr., CSc. 62 vysokoškolský učiteľ Bratislava HZD, ĽÚ, PSNS, SMER
Ján Králik Ing., CSc. 54 primátor mesta Banská Bystrica Banská Bystrica SDĽ, SDSS, Združenie žen Slovenska
Július Kubík 63 žurnalista - analytik Poprad nezávislý kandidát
Eduard Kukan JUDr. 64 diplomat Bratislava SDKÚ, ANO, DS, SDA
Vladimír Mečiar JUDr., Dr. h. c. 61 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava HZDS, SĽS, SNS
František Mikloško RNDr. 56 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava KDH,OKS, SMK
Ľubo Roman 1) Mgr. Art. 59 predseda Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava ANO
Rudolf Schuster Ing., PhD. 70 stavebný inžinier Košice nezávislý kandidát
Jozef Šesták Ing., PhD. 58 diplomat Bratislava nezávislý kandidát
Jozef Kalman RSDr. 52 politológ Bratislava Ľavicový blok

Poznámky:
1) Kandidát Ľubo Roman sa vzdal 15.3.2004

Kandidáti v 2. kole
Meno Titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu Podpora strán
Ivan Gašparovič Doc., JUDr., CSc. 62 vysokoškolský učiteľ Bratislava HZD, ĽÚ, PSNS, SMER
Vladimír Mečiar JUDr., Dr. h. c. 61 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava HZDS, SĽS, SNS